Bumbim Boom Boom

Starbucks Camp Hill Pennsylvania USA 🇺🇸

ร้านกาแฟที่ทุกคนคุ้นชื่อคุ้นตากัน ไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศ ก็มีทุกมุม ไม่เว้นที่จะลิ้มลองรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละประเทศหรือเทศกาลต่างๆ จะมีเมนูออกมาใหม่ๆ ไปเจอพึ่งขึ้นป้าย New ก็เลยจัดมา 1 แก้ว Grande size ไม่แน่ใจว่าไทยช่วงนี้เป็นเมนูไหน