Patchanon Pinn

(Japan, Oita - Yufuin) Yufuin คือเมืองแห่งการล้มละลายที่แท้ค่ะ ของกิน ขนมต่าง ๆ คือน่าแวะไปหมดทุกร้านเลย เช่นร้านนี้ ‘CUCUCHI’ ที่พอเห็นรูปโดรายากิหน้าร้าน เท้าก็ก้าวเข้าไปอย่างไว 55555

ได้มาเป็นโดรายากิถั่วแดงที่เพิ่งอบสด ๆ ชอบตรงที่แป้งดีมาก ๆๆๆ หอมนุ่ม ตรงขอบกรอบนิด ๆ แม้ถั่วแดงจะหวานไปนิดสำหรับเรา แต่กินรวมกันแล้วอร่อยมากอยู่ดี ต้องยอมค่ะ 🤣